Zde naleznete odkaz na studii Spolkového úřadu pro léčiva a zdravotnické prostředky.

https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101:100:5080367213409:::::&tz=2:00

 

Každý se tak může podívat na hodnoty senzitivity i specificity a porovnat si je.

V příloze jsou červeně označeny výsledky testů Singclean a Lepu, které se používají k testování ve školách.

Tabulka srovnání testů

 

Senzitivita testu vyjádřená v procentech udává výši pravděpodobnosti, že výsledek testu bude pozitivní v případě, kdy je testovaná osoba skutečně nemocná (záchyt infikované osoby).

Specificita testu je procentuálně vyjádřená pravděpodobnost negativního výsledku testu, pokud je testovaná osoba zdravá (rozpoznání zdravého jedince).

Lepu:  senzitivita  92%/ specificita 99,6%

Singclean: senzitivita 98,53% / specificita 99,3%

Prohlášení o shodě  – Singclean Covid- 19 Test Kit

 

 

Publikováno dne 12. 4. 2021