Vláda České republiky usnesením ze dne 18. května 2020 č. 549, o návrhu na vytvoření státních hmotných rezerv pro zajištění osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků za krizových stavů a o změně usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 349 k zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví, pověřila SSHR centrálním nákupem ochranných osobních a zdravotnických prostředků pro potřeby organizačních složek státu. Usnesením vlády ČR ze dne 26. března 2021 č. 317, k pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 za účelem samotestování zaměstnanců státního sektoru, pak pověřila SSHR centrálním nákupem testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 pro potřeby povinného samotestování zaměstnanců organizačních složek státu podle požadavků Ministerstva vnitra. Za účelem splnění těchto úkolů SSHR předpokládá využití dynamického nákupního systému (DNS), který je již zaveden v následujících kategoriích:

 

Kategorie 1 – Ochranné brýle

Kategorie 2 – Ochranné obličejové masky

Kategorie 3 – Ochranné a bezpečnostní oděvy

Kategorie 4 – Ochranný štít

Kategorie 5 – Rukavice vyšetřovací (ochranné)

Kategorie 6 – Výtěrový set bez média

Kategorie 7 – Rychlotest

Kategorie 8 – Vyměnitelný filtr do ochranné dýchací polomasky

Kategorie 9 – Dezinfekce

Kategorie 10 – Další osobní ochranné prostředky

Kategorie 11 – Další zdravotnické pomůcky

 

Pro účast v jednotlivých výzvách v budoucnu realizovaných prostřednictvím DNS je pro dodavatele povinné, aby byli v příslušných kategoriích před vyhlášením každé výzvy k podání nabídky zavedeni. Pokud si tedy přejete být v budoucnu osloveni s výzvou k podání nabídky, je nutné podat žádost o účast do již zavedeného DNS do příslušné kategorie, o kterou máte zájem.

Zadávací dokumentace s veškerými informacemi a podmínkami, které je nutné pro zařazení do DNS splnit, je uveřejněna na adrese: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-326988237/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-326988237/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-945515695-326988236/ZadavaciDokumentace-945515695-326988236/.

Žádost o účast musí být podána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), a to do příslušné kategorie již zavedeného DNS. V případě problémů s podáním žádosti účast do příslušné kategorie DNS prostřednictvím NEN se prosím obraťte na uživatelskou podporu NEN.

 

 

Publikováno dne 7. 4. 2021