Na ústředí Správy státních hmotných rezerv se na pravidelném zasedání sešli členové Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO). Jde o poradní orgán předsedy SSHR, který monitoruje oblast dodávek ropy a ropných produktů do České republiky. V případě krize tento orgán doporučuje opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a použití nouzových zásob. Také může navrhnout vyhlášení nebo odvolání stavu ropné nouze.

Publikováno dne 4. 12. 2015