Dne 4. prosince 2018 se na ústředí Správy státních hmotných rezerv sešli členové Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO). Výsledkem dnešní schůzky s velkými distributory benzínu a nafty bylo, že dodávky pohonných hmot na prosinec jsou zajištěny. Nedostatek pohonných hmot v ČR nehrozí. Situaci na Ukrajině budeme nadále sledovat. NESO je poradní orgán předsedy SSHR, který monitoruje oblast dodávek ropy a ropných produktů do České republiky. V případě krize tento orgán doporučuje opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a použití nouzových zásob. Také může navrhnout vyhlášení nebo odvolání stavu ropné nouze.

Publikováno dne 5. 12. 2018