Dne 31.5 2017 se uskutečnilo výjezdní zasedání vědeckého grémia na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno vedené předsedou vědeckého grémia Doc. Ing. Dušanem Vaňkem, Ph.D. a rektorem univerzity Prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc. Jako čestní hosté se vědeckého grémia zúčastnily zahraniční delegace a předsedové Správ hmotných rezerv Slovenska (JUDr. Kajetán Kičura) a Polska (Janusz Turek).

Jako přizvaní hosté byli účastni také ředitelé sekcí SSHR p. Suchopár a p. Kudyn, a taktéž ředitel odboru příprav hospodářských opatření p. Miloslav Novák a zástupci tiskového oddělení SSHR i Univerzity.

Hlavním předmětem setkání byla problematika aktuální situace v oblasti infekčních chorob hospodářských zvířat v ČR i okolních státech s důrazem na nebezpečné zoonózy. Následně se otevřela široká diskuse moderovaná Doc. Vaňkem, ve které postupně vystoupili téměř všichni účastníci akce, zejména však předsedové Správ p. Švagr, p. Kičura i p. Turek. Po diskusi následovala exkurze areálem Univerzity, kterou pan rektor pro účastníky zajistil i s odbornými výklady na jednotlivých navštívených pracovištích.

V rámci grémia měly delegace možnost navštívit prostory univerzity, jako veterinární ambulanci a kliniku.

Publikováno dne 9. 6. 2017