Dne 23.10.2018 se konalo výjezdní zasedání Vědeckého grémia v areálu Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Velitel útvaru
plukovník Radim Řehulka seznámil členy grémia s aktuální situací jednotky, dotknul se historie jejího vzniku i členění těchto speciálních záchranných praporů v rámci ČR a nechyběl ani výčet důležitých ekonomických aspektů. Dále následovala diskuze, kde zejména předsedové Správ státních hmotných rezerv České a Slovenské republiky debatovali nad možnostmi společné kooperace. Pro účastníky grémia byla připravena rozsáhlá prohlídka těžké zásahové techniky, kterou používá Záchranný útvar HZS ČR.

Útvar má k dispozici rovněž techniku SSHR jako například vyprošťovací kontejner, dekontaminační zařízení a velkokapacitní čerpadla, které Česká republika nabídla Thajsku při záchraně mladých fotbalistů uvězněných v zatopené jeskyni.

„Tato technika se využívá i mimo krizové situace. Je proto důležité, že ji máme a pomáhá hasičům při nejrůznějších zásazích. Nejčastěji se jedná o pomoc při nehodě automobilů, kde se využívá naše vyprošťovací technika,“ řekl předseda SSHR Pavel Švagr.

V letošním roce zasahovala technika SSHR již ve stovce případů, například při neštěstí v Mikulandské ulici v Praze byl nasazen sací bagr Správy státních hmotných rezerv, který pomáhal při odstraňování sutin, když hasiči hledali zavalené lidi pod troskami budovy. I v roce 2017 zasahovala naše technika ve více než sto případech mimořádných událostí.

Publikováno dne 24. 10. 2018