Dnes proběhlo první zasedání vědeckého grémia, které by mělo být poradním sborem předsedy SSHR Pavla Švagra. Grémium by se mělo zabývat především otázkou modernizace Správy a mělo by také přicházet s novými vizemi. Povede ho doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D. a dalšími čestnými členy byli jmenováni prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., emeritní děkan PEF ČZU v Praze, Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v záloze, prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor VRU Brno, brigádní generál Ing. Miloš Svoboda, MV-GŘ HZS ČR, nám. gen.ředitele a Mgr. Viliam Marušinec, MBA, generální ředitel SeŠHR.

Publikováno dne 5. 11. 2015