V Berlíně proběhlo první jednání zástupců České republiky a Spolkové republiky Německo o české naftě, která je uložena v Kraillingu ve skladu společnosti Viktoriagruppe. Ta je od února v insolvenci a Česku hrozí, že o naftu přijde. Za ČR se schůzky zúčastnil předseda SSHR Pavel Švagr, zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Celní správy a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V německé delegaci byli zase zástupci Ministerstva financí, Ministerstva hospodářství a energetiky a Celní správy.

Jedním z témat byla aplikace mezinárodní smlouvy, která umožnila uskladnění českých zásob v Německu a také garantovala její bezodkladný převoz do České republiky. O uplatnění mezinárodního práva v tomto případě teď budou jednat právníci obou stran.

Dále se také řešila technická stránka odvozu nafty uskladněné v Kraillingu do Česka. „Stále totiž věříme, že insolvenční správce uzná, že tato nafta patří České republice,“ doplnil předseda SSHR Pavel Švagr. Obě strany se shodly, že převoz této nafty po silnici je vyloučen. Nápor 3000 automobilových cisteren by byl totiž z dopravního i ekologického hlediska neúnosný. Čeští experti by proto měli ve spolupráci s bavorským drážním úřadem prozkoumat rozbitou železniční vlečku ve skladu v Kraillingu, jejíž opravu vyčíslil insolvenční správce až na 250 000 eur, a zkontrolují také stav čerpadel, která jsou potřeba k naplnění železničních cisteren.

Obě delegace také jednaly o tom, že by němečtí celníci neměli při převozu po ČR vyžadovat zajištění spotřební daně.

Publikováno dne 18. 3. 2015