Těsně před koncem roku 2020 podepsala SSHR hned několik smluv na dodání prostředků potřebných pro očkování proti onemocnění Covid-19. Konkrétně se jednalo o dvě smlouvy na celkem 6 milionů kusů jehel pro očkování, kdy 4 miliony kusů dodá společnost Perfect Distribution a další 2 miliony dodá firma B. Braun Medical. Dále SSHR podepsala smlouvu na dodání 6 milionů kusů injekčních stříkaček. Ty dodá společnost Chirana T. Injecta.

 Smlouvu na dodání 800 tisíc ks jehel a 800 tisíc injekčních stříkaček, které mají sloužit pro ředění očkovací látky, pak Správa státních hmotných rezerv podepsala s firmou Perfect Distribution.

 Tyto zásoby jsou rezervou pro očkování proti onemocnění Covid-19.

Publikováno dne 6. 1. 2021