Správa státních hmotných rezerv uveřejňuje veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na svém profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji NEN na adrese https://nen.nipez.cz/profil/SSHR. U jednotlivých zakázek jsou zveřejněny příslušné dokumenty včetně uzavřených smluv.

Starší veřejné zakázky, které nenaleznete v NEN, jsou zveřejněny v archivním profilu zadavatele na adrese https://zakazky.sshr.cz.

Všechny smlouvy uzavřené Správou státních hmotných rezerv jsou k nahlédnutí zde (Registr smluv MV ČR) po zadání IČO SSHR (48133990).

Upozorňujeme všechny zájemce o veřejné zakázky, že pokud mají formu akciové společnosti (nebo formu obdobnou akciové společnosti), musí mít vydány výlučně zaknihované akcie. V opačném případě, pokud by byl takový dodavatel vybrán jako vítěz veřejné nadlimitní nebo podlimitní zakázky, bude zadavatel povinen takového dodavatele dle Zákona o zadávání veřejných zakázek vyloučit.