Ústředí a podatelna

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Malá Strana
Telefon 420-222 806 111
fax 420-251 510 314

Předvolba 420-222 806 XXX
kde XXX je linka volaného

Korespondenční adresa

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Malá Strana
datová schránka: 4iqaa3x
oficiální e-mail: posta@sshr.cz
internetová stránka: https://www.sshr.cz/
e-Podatelna: informace o e-Podatelně zde

zobrazit na mapě

 

 

 

 

 

 

Odloučené pracoviště

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Telefon 420-244 095 555

Předvolba 420-244 095 XXX
kde XXX je linka volaného

zobrazit na mapě

 

Předseda Správy

 • Ing. Pavel Švagr, CSc.  – předseda
 • Oddělení Kancelář předsedy
 • Oddělení interního auditu
 • Oddělení kontroly a dozoru
 • Odbor bezpečnosti a krizového řízení
 • Odbor strategie a koordinace
 • Odbor logistiky
 • Odbor ropy a ropných produktů
 • Odbor příprav pro krizové stavy

 

Sekce řízení úřadu

 • Ing. Jiří Suchopár, Ph.D. – ředitel sekce
 • Odbor komunikace a procesního řízení
 • Oddělení komunikace s veřejností
 • Oddělení personální
 • Odbor ekonomický

 

Sekce majetková a právní

 • Mgr. Ing. Vladimír Kudyn, Ph.D. – ředitel sekce
 • Oddělení Kancelář ředitele sekce majetkové a právní
 • Odbor majetkový
 • Oddělení právní
 • Odbor informatiky
 • Odbor zakázek