Pavel Švagr
Pavel Švagr

Ing. Pavel Švagr, CSc. zastává post předsedy Správy státních hmotných rezerv od 12. února 2014, kdy byl do této funkce jmenován Vládou ČR.

Od svého nástupu podniká kroky k tomu, aby se Správa otevřela veřejnosti a médiím. Nastartoval proces, který by měl zvýšit transparentnost hospodaření této instituce. Například tím, že na webových stránkách SSHR zveřejňuje všechny nově uzavřené smlouvy s externími ochraňovateli nouzových zásob. U dříve uzavřených smluv zase jedná o dodatcích, které by zlepšily pozici státu. Také tyto dodatky by měly být zveřejněny. Se svým týmem také Pavel Švagr změnil postup při uzavírání nových smluv. Místo smlouvy na dobu neurčitou, jsou uzavírány pouze smlouvy na dva až tři roky s opcí. Poté bude zakázka znovu vysoutěžena. A tím se ověří výhodnost ceny pro stát.

Pavel Švagr vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde poté působil jako odborný asistent. V roce 1989 na základě disertační práce získal titul CSc. Od roku 1990 do roku 2000 působil na Katedře drobného podnikání a Katedře managementu VŠE v Praze, zároveň v letech 1998 – 2000 pracoval jako poradce ministra pro místní rozvoj. V roce 2000 stál u zrodu Státního fondu dopravní infrastruktury a do roku 2007 byl jeho ředitelem. V červenci 2008 se stal náměstkem generálního ředitele pro ekonomiku na Správě železniční dopravní cesty. V říjnu 2008 nastoupil na České dráhy jako poradce ekonomického náměstka. Představenstvo ČD ho poté v květnu 2009 jmenovalo do funkce náměstka generálního ředitele pro personální záležitosti. V této funkci působil až do srpna 2013. Krátce také působil jako člen představenstva ČD.

Pavel Švagr je dopravní expert, který se dlouhodobě zaměřuje zejména na oblast financování a managementu dopravní infrastruktury a jejího dalšího rozvoje a to v oblasti silniční, železniční i vodní infrastruktury. Spolupracuje s několika vysokými školami, věnuje se také přednáškám a podílí se na přípravě publikací.