Vážení návštěvníci internetových stránek Správy státních hmotných rezerv, máte možnost oznámit Vaše podezření na korupční jednání zaměstnanců Správy státních hmotných rezerv
– na protikorupční lince + 420 244 095 444,
– pomocí interaktivního formuláře,
– na e-mailové adrese korupce@sshr.cz

Na základě Nařízení vlády 145 a podle § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě byla na budově v Olbrachtově 3 umístěna schránka pro příjem oznámení na podezření na protiprávní jednání v listinné podobě. Tato schránka byla po dobu rekonstrukce budovy v Olbrachtově přemístěna do ulice Na Bělidle 21 zde.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Nařízení vlády č. 145/2015 Sb byli předsedou SSHR s účinností od 1. 9. 2016 prošetřovatelem určeni Ing. Juraj Molnár a Ing. Pavel Zvoníček.
Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné. Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám.

Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv najdete zde včetně přílohy.
Etický kodex zaměstnanců Správy státních hmotných rezerv najdete zde.
Seznam poradců SSHR najdete zde a zde.

Právní pomoc v oblasti boje proti korupci Vám bude poskytnuta v právní a protikorupční poradně www.oziveni.cz/

Další informace o řešení problému korupce v České republice můžete získat na webových stránkách www.korupce.cz.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana
tel.: 420-244 095 444
fax : 420-241 441 392
e-mail: korupce@sshr.cz