Vážení návštěvníci internetových stránek Správy státních hmotných rezerv, máte možnost oznámit Vaše podezření na korupční jednání zaměstnanců Správy státních hmotných rezerv

osobně v kanceláři vedoucího Oddělení kontroly a dozoru,

– na protikorupční lince + 420 244 095 444,

– pomocí interaktivního formuláře,

– na e-mailové adrese korupce@sshr.cz.

Dále na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, Nařízení vlády 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a podle § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě byla v budově v Olbrachtově 3 umístěna schránka pro příjem oznámení na podezření na protiprávní jednání v listinné podobě.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Nařízení vlády č. 145/2015 Sb.  byli předsedou SSHR
s účinností od 1. 9. 2016 prošetřovateli určeni vedoucí Oddělení kontroly a dozoru a další zaměstnanec zařazený v Oddělení kontroly a dozoru.

Zároveň jsou osobami odpovědnými za přijímání oznámení, prošetřování těchto oznámení
a nakládání s nimi (tzv. příslušné osoby), a to na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné. Prošetřovatel (příslušná osoba) utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá a zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám.

Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv najdete zde včetně přílohy.
Etický kodex zaměstnanců Správy státních hmotných rezerv najdete zde.
Seznam poradců SSHR najdete zde a zde.

Právní pomoc v oblasti boje proti korupci Vám bude poskytnuta v právní a protikorupční poradně www.oziveni.cz

Další informace o řešení problému korupce v České republice můžete získat na webových stránkách www.korupce.cz.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 Malá Strana
tel.: 420-244 095 444
fax : 420-241 441 392
e-mail: korupce@sshr.cz