Jaké má správa zásoby?

Jedna část zásob jsou věci na povodně. To jsou třeba provizorní mosty, čerpadla, vysoušeče, protipovodňové zábrany, elektrocentrály. Potom je tady technika na extrémní sucho. To jsou cisterny na vodu, úpravny pitné vody nebo vysokotlaké potrubí (dopraví vodu až na 30 km). Dále máme zásoby ropy a ropných produktů. Kdyby byl výpadek v dodávkách, tak máme téměř 3 měsíce na co jezdit. A pak máme také zásoby potravin. Máme mražené maso, máslo, obilí, sušené mléko, masové konzervy, cukr, sýry, škrob a další komodity.

V jakých případech může SSHR pomoct?

Pokud Vláda ČR vyhlásí krizový stav nebo pokud je o to požádána

Pomáhá správa také v zahraničí?

Obecně to funguje, tak že Ministerstvo zahraničních věcí sestaví roční plán zahraniční rozvojové spolupráce, který schválí vláda ČR. SSHR je pak ze zákona povinna podle požadavku Ministerstva zahraničních věcí nebo Ministerstva vnitra vytvářet zásoby pro humanitární pomoc do zahraničí. Takto vytvořené státní hmotné rezervy zařadí do kategorie pohotovostních zásob. Následně pokud přijde požadavek od Ministerstva zahraničních věcí nebo vnitra Správa vydá tuto humanitární pomoc žádající zemi. V minulosti jsme třeba posílali most do Afriky nebo sušené mléko do Sýrie.

Na kolik dní má Česká republika zásoby pohonných hmot?

Podle směrnice EU má mít Česká republika zásoby na 90 dní fungování státu. V současné době máme zásoby přibližně na 83 dní fungování státu.

Na kolik dní má Česká republika zásoby potravin?

V současné době je zabezpečení potravinové soběstačnosti ČR v případě krize od 1,5 dne až nějakých 23 dnů. Zaleží na druhu potravinové komodity, něčeho máme více a něčeho méně.

Jak by se v případě krize ta pomoc dostala k lidem?

V případě krize by Vláda ČR vyhlásila stav krize a tím by se otevřely naše sklady. Prvním našim úkolem by bylo poskytnout techniku integrovanému záchrannému systému, aby hasiči a zdravotníci mohli zachránit co nejvíc lidí.

Máme vyprošťovací kontejnery, ve kterých jsou hydraulické pumpy, zvedáky a páčidla. Ty pomohou hasičům dostat se do zřícených domů.

Pravděpodobně by v takovém případě nefungovaly rafinérie a železnice by byla zablokovaná. Takže bychom uvolnili nouzové zásoby benzínu a nafty. Ty máme téměř na 3 měsíce fungování státu.

Také bychom postavili evakuační městečka pro lidi, kteří přišli o domov. Máme speciální kontejnery nouzového přežití, kde je kuchyň koupelna a toaleta. Máme také velké i menší stany, polní lůžka, spacáky a deky.

Pak by bylo potřeba zajistit pro lidi vodu. Během záplav se třeba kontaminují i zdroje pitné vody. Takže by přišly na řadu naše úpravny pitné vody a cisterny na vodu. Máme také vysokotlaké potrubí, kterým můžeme zásobovat pitnou vodou město nebo obec až do vzdálenosti 30ti kilometrů.

A samozřejmě by bylo potřeba pro tyto evakuované lidi zajistit také jídlo. Zásoby potravin máme na jeden a půl dne fungování státu. V této oblasti je Česká republika na rozdíl od ropy totiž soběstačná. Máme tady spoustu supermarketů, zemědělských družstev a výrobců potravin. Takže naše zásoby by pokryly ten první nápor, než by se zase rozjela výroba.

K tomu by bylo potřeba zprůjezdnit silnice a postavit provizorní mosty. I ty máme v rezervách. Tady vidíte, že všechno souvisí se vším a my musíme být připraveni na všechno.

V jakých konkrétních případech SSHR v poslední době pomáhala?

Správa státních hmotných rezerv v poslední době nejčastěji pomáhala při krizi extrémního sucha, kdy na mnoha místech v České republice vyschly obcím studny a hrozilo tak, že lidé zůstanou bez vody. SSHR v roce 2018 vydala celkem 32 kusů techniky 17 postiženým obcím.

Jak se zajišťuje obměna potravin, aby byly stále čerstvé?

Většinu potravin Správa státních hmotných rezerv skladuje u externích ochraňovatelů. Tyto subjekty mají podle smlouvy povinnost mít na skladě vždy čerstvé potraviny pro SSHR. Například sušené mléko nesmí být starší než 10 měsíců nebo tavené sýry, kdy vždy do 24 hodin musí být doplněna čerstvá zásoba pro Správu státních hmotných rezerv.