Pomáháme tam, kde je to potřeba. V roce 2021 jsme s Armádou České republiky a Ministerstvem obrany dopravili do Libanonu 6 tun základních potravin z našich skladů. Humanitární pomoc loni putovala i do Moldavska, do Peru, na Ukrajinu, do Tuniska nebo Lotyšska, a to především v souvislosti s pandemií. Jednalo se například o 400 tisíc ks obličejových zdravotnických masek pro Peru či 90 ks přístrojů pro neinvazivní plicní ventilaci pro Lotyšsko.

V roce 2019 jsme například ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí poslali do Sýrie 325 kg kojeneckého mléka, protože jim v uprchlických táborech chybělo. Jednalo se už o pátou dodávku humanitární pomoci, která mířila do Sýrie. V minulých letech jsme tam z českých rezerv poslali téměř 10 tun sušeného mléka a přes 3,6 tun kojeneckého mléka.
V rámci humanitární pomoci posíláme do nejrůznějších zemí také skládací lůžka, stany pro nouzové ubytování, spacáky, izotermické folie a deky.

Jak to funguje?
Ministerstvo zahraničních věcí sestaví roční plán zahraniční rozvojové spolupráce, který schválí vláda ČR. Země, která potřebuje humanitární pomoc, se potom obrátí s mezinárodní žádostí na EU, nebo přímo na Českou republiku. My jsme pak povinni podle požadavku Ministerstva zahraničních věcí vytvářet zásoby v našich skladech pro humanitární pomoc do zahraničí. Takto vytvořené státní hmotné rezervy zařadíme do kategorie pohotovostních zásob. Pokud pak přijde požadavek ze strany Ministerstva zahraničních věcí, SSHR vydá tuto humanitární pomoc žádající zemi. V minulosti jsme takto poslali provizorní most do Středoafrické republiky, deky a izotermické fólie do uprchlického tábora v Makedonii a ochranné obleky a brýle do zemí západní Afriky, když tam řádila epidemie eboly.