Jen za loňský rok pomohla speciální technika a nouzové zásoby ze skladů Správy státních hmotných rezerv ve 188 případech. To znamená, že téměř každý druhý den byla v akci.

V roce 2022 byla technika SSHR využívána ve 188 případech, tedy častěji, než v roce 2021, kdy byla nasazena v 131 případech.

Nejčastěji byla využívána technika potřebná při hašení požárů lesních porostů. Nasazeny byly konkrétně kontejnery pro dálkovou přepravu vody, mobilní čerpací stanice, technické požární kontejnery, hadicové kontejnery, ale i kontejnery nouzového přežití. Technika pomáhala mimo jiné při několikadenním boji hasičů s požárem v Národním parku České Švýcarsko. Dále při požárech v Ústeckém, Středočeském, Plzeňském, Moravskoslezském, Královéhradeckém, Jihomoravském a Jihočeském kraji, ale také v Praze.

„Pokud by tato technika nebyla k dispozici, měly by jednotky Integrovaného záchranného systému ztíženou práci při záchraně životů a majetku,“ doplnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Technika ze skladů hmotných rezerv však nepomáhá jen při požárech. Například speciální vozidlo SSHR, které slouží k chemickému a radiačnímu průzkumu, pomáhalo při monitoringu radiační situace. Do akce vyjel dvakrát i speciální sací bagr, aby pomohl vyprostit osoby při zřízení stropu či při požáru.

Dále celkem 18 ks techniky, a to včetně vzduchotěsných kontejnerů ze SSHR pomáhalo při likvidaci ohnisek ptačí chřipky.

Kontejnerová cisterna zas pomohla vyřešit zásobování vodou v Jesenici ve Středočeském kraji.

 „Teprve, když vám doma z kohoutku neteče voda, tak si uvědomíte, jak je důležitá,“ upřesnil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Právě pomoc při tzv. mimo krizových situacích je pro české rezervy stále důležitější. Za poslední dva roky registruje Správa státních hmotných rezerv už 319 takových případů.