Jen za loňský rok pomohla speciální technika a nouzové zásoby ze skladů Správy státních hmotných rezerv ve 97 případech. To znamená, že téměř každý čtvrtý den byla v akci.

 Nejčastěji byla využívána speciální vyprošťovací technika, která pomáhala hasičům dostat lidi z vraků aut při těžkých dopravních nehodách.

„Pokud by tato technika nebyla k dispozici, měly by jednotky Integrovaného záchranného systému ztíženou práci při záchraně životů a majetku,“ doplnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Pomáhal také přenosný analyzátor plynných chemických látek při úniku neznámé látky do ovzduší na Liberecku nebo speciální auto k chemickému a radiačnímu průzkumu při monitoringu radiační situace na Pardubicku.

Čerpací souprava zase pomohla odčerpat vodu po povodni v Liboši na Olomoucku nebo ve Valašském meziříčí.

Dále 6 vzduchotěsných kontejnerů ze SSHR pomáhalo při likvidaci cca 100 tun drůbeže kvůli výskytu salmonelózy v chovu Proagro Nymburk, a. s. v Ústeckém kraji. A do terénu vyjelo i zařízení pro dekontaminaci osob i techniky při boji s ptačí chřipkou ve Slepoticích v Pardubickém kraji.

Autocisterny a kontejnery na pitnou vodu zas pomohly vyřešit zásobování vodou v sedmi obcích. Konkrétně v Jiříkově, v Mikulášovicích, Rumburku a Dolní Poustevně v Ústeckém kraji, dále pak v obci Šumvald v Olomouckém kraji, v Jesenici ve Středočeském kraji a v Jedousově v Pardubickém kraji.

„Teprve, když vám doma z kohoutku neteče voda, tak si uvědomíte, jak je důležitá,“ upřesnil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Extrémní sucho je stále větší problém. V posledních dvou letech se s nedostatkem vody ve studních a obecních vrtech muselo vypořádat zhruba 20 obcí. Pokud by jim nepomohla technika z českých rezerv, zůstalo by bez pitné vody přes dvacet tisíc lidí.

Stejné problémy řešili v minulých letech také starostové Starých Křečan, Rosic v Pardubickém kraji a Nedašovy Lhoty ve Zlínském kraji.

Právě pomoc při tzv. mimo krizových situacích je pro české rezervy stále důležitější. Za poslední dva roky registruje Správa státních hmotných rezerv už 197 takových případů.