Jen za loňský rok pomohla speciální technika a nouzové zásoby ze skladů Správy státních hmotných rezerv ve 131 případech. To znamená, že téměř každý třetí den byla v akci.

Nejčastěji byla využívána speciální vyprošťovací technika, která pomáhala jednotkám IZS zachraňovat lidi i zvířata, jako tomu bylo třeba v případě tornádem poničených obcí na Břeclavsku a Hodonínsku. Speciální technika sloužila také při vyprošťování lidí z vraků aut při těžkých dopravních nehodách.

„Pokud by tato technika nebyla k dispozici, měly by jednotky Integrovaného záchranného systému ztíženou práci při záchraně životů a majetku,“ doplnil předseda SSHR Pavel Švagr.

Technika z našich skladů však nepomáhá jen při vyprošťování. Například speciální vozidlo SSHR, které slouží k chemickému a radiačnímu průzkumu, pomáhalo při monitoringu radiační situace. Do akce vyjel i přenosný analyzátor plynných chemických látek, aby pomohl při úniku neznámé látky do ovzduší, nebo čerpací souprava pro odčerpání vody při povodni.

Dále celkem 30 vzduchotěsných kontejnerů ze SSHR pomáhalo při likvidaci ohniska ptačí chřipky.

Autocisterny, kontejnery na pitnou vodu a elektrocentrála zas pomohly vyřešit zásobování vodou ve dvou obcích a dvou městech. Konkrétně to byly obce Mečeříž ve Středočeském kraji a Malčín v Kraji Vysočina. Dále města Dolní Poustevna v Ústeckém kraji a Jesenice ve Středočeském kraji.

 „Teprve, když vám doma z kohoutku neteče voda, tak si uvědomíte, jak je důležitá,“ upřesnil předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Extrémní sucho je stále problém. Za poslední dva roky byla technika z českých rezerv nasazena v 11 obcích a městech. Problémy se suchem řešili třeba i starostové Jiříkova a Mikulášovic v Ústeckém kraji nebo Šumvald v Olomouckém kraji. Pokud by jim nepomohla technika z českých rezerv, zůstalo by bez pitné vody přes 10 tisíc lidí.

Právě pomoc při tzv. mimo krizových situacích je pro české rezervy stále důležitější. Za poslední dva roky registruje Správa státních hmotných rezerv už 228 takových případů.