Význam nouzových zásob ropy a ropných produktů

Nouzové zásoby ropy a ropných produktů mají pro Českou republiku mimořádný význam. Například při přeložce ropovodu Družba, kterou si vyžádala v roce 2021 stavba obchvatu Církvice, byla Správa hmotných rezerv připravena uvolnit nouzové zásoby ropy. To však nakonec nebylo nutné. Naposledy poskytla SSHR své zásoby ropy v květnu 2019, kdy se v ropovodu Družba objevila kontaminovaná ropa a musel být zastaven. Celý měsíc pak do republiky nepřitekl ani litr ruské ropy a země se musela spolehnout právě na nouzové zásoby.

Díky tomu, že jsme společnosti Unipetrol zapůjčili ropu z českých rezerv, nemusela být odstavena z provozu rafinérie v Litvínově, která zpracovává ruskou sirnou ropu a která zásobuje český trh naftou.

Během této měsíční odstávky ropovodu Družba uvolnily státy V4 (Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovensko) ze svých rezerv téměř 2 miliony tun ropy. Jen Unipetrol si z českých zásob půjčil přes 250 tisíc tun.

Čeští řidiči nic nepoznali, benzín ani nafta nezdražily a nepoznal to ani český průmysl. Například asfalt pro dálnice se vyráběl dál.

Jak to funguje?

Případný stav ropné nouze vyhlašuje nařízením vláda. Ta je také oprávněna stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných produktů u rozhodujících dodavatelů, zavést přídělový systém, nebo dočasně omezit či zakázat vývoz ropy a ropných produktů. Návrh na použití nouzových zásob předkládá vládě předseda Správy. Za stavu ropné nouze vláda stanovuje termín zpětného doplnění použitých zásob.

SSHR je jediným ústředním správcem zásob v České republice a zajišťuje vytváření, udržování a použití nouzových zásob. Správa má také velké zásoby ropy, benzínu, nafty a leteckého petroleje. České republice by trvalo 84 dní, než by je spotřebovala.

Tyto nouzové zásoby využívají vedle armády také jednotky Integrovaného záchranného systému. Pokud dojde v nějakém kraji k vyhlášení krizového stavu, pak mohou hasiči, policisté i záchranáři přijet k nejbližší čerpací stanici a na krizovou Kartu SSHR natankovat plnou nádrž. Díky tomu se nezdržují a mohou rychle a účinně pomáhat. SSHR pak těmto distributorům to odebrané množství doplní z nouzových zásob. Je to rychlejší a účinnější, než vozit palivo přímo do postižené oblasti.

V tuto chvíli máme do tohoto systému zapojeno přes 900 čerpacích stanic společností Benzina, MOL a Čepro, které provozuje síť stanic EuroOil. To znamená, že na naše krizové karty dnes natankujete u každé třetí čerpací stanice. Takže máme celou republiku pokrytou.

Co je to NESO?

V případě krize je svoláno NESO. Jde o poradní orgán předsedy SSHR, který monitoruje situaci v oblasti dodávek ropy a ropných produktů. Navrhuje opatření v případě narušení těchto dodávek. NESO zabezpečuje rovněž koordinaci nouzových vnitrostátních opatření, součinnost s domácím petrochemickým průmyslem a koordinaci s nouzovými opatřeními IEA a Evropské unie – Evropské Komise. V případě rozhodnutí IEA o společném postupu shromažďuje, zpracovává a distribuuje poptávky a dobrovolné nabídky Sekretariátu IEA a sleduji jejich realizaci.

Organizačně NESO tvoří tři pracovní skupiny – pracovní skupinu ústředních správních úřadů, skupinu představitelů petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) a sekretariát NESO. Sekretariát tvoří oddělení ropné bezpečnosti SSHR a zástupci MPO a ČSÚ.

Celkově má NESO přibližně 20 členů. Mimo stav ropné nouze zasedá NESO podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

První skupina zahrnuje představitele relevantních organizačních celků SSHR a představitele ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, vnitra, obrany, financí a ministerstvo zahraničních věcí. Pracovní skupinu ČAPPO tvoří např. představitelé ČAPPO, Unipetrol RPA, MERO ČR, a. s., ČEPRO, a.s., MOL Česká republika, s.r.o.,

Další aktivity

Správa státních hmotných rezerv, konkrétně oddělení ropné bezpečnosti, zajišťuje rovněž vzdělávací (metodické) aktivity v oblasti ropné bezpečnosti. Ty jsou zaměřeny především na obecnou problematiku ropné bezpečnosti v České republice, mezinárodní aspekty ropné bezpečnosti a přístupy k jejímu řešení v EU, IEA a Severoatlantické alianci. Dále se zabývá také krizovou legislativou související s nouzovými zásobami ropy, plánovacími dokumenty pro případy ropné nouze a plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury v odvětví ropa a ropné produkty.