Mobilizační rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky, stroje a jiné majetkové hodnoty určené pro zajišťování mobilizačních dodávek.
(zákon č. 97/1993 Sb. § 4)

Plán vytváření a udržování SHR – Hospodářská mobilizace – Tvorba mobilizačních rezerv:

Plán vytváření a udržování SHR k zajištění bezpečnosti ČR (na příslušné dvouleté období) zpracovaný na základě požadavku na přípravu zaslaného objednatelem mobilizační dodávky SSHR.
(zákon č. 241/2000 Sb., § 13 a vyhláška č. 498/2000 Sb., § 7 a § 8)

Použití mobilizačních rezerv za krizové situace:

  • na základě rozhodnutí vlády ČR o použití opatření systému hospodářské mobilizace (§ 5 písm. c) zákona č. 241/2000 Sb.)