Pohotovostní zásoby tvoří vybrané základní materiály a výrobky, určené k zajištění nezbytných dodávek pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a hasičských záchranných sborů po vyhlášení krizových stavů v systému nouzového hospodářství, které nelze zajistit obvyklým způsobem (zákon č. 97/1993 Sb. § 4).

Plán vytváření a udržování SHR – Nouzové hospodářství – Tvorba pohotovostních zásob: Plán vytváření a udržování SHR k zajištění bezpečnosti ČR (na příslušné dvouleté období) je zpracovaný na základě návrhu na vytvoření pohotovostních zásob zaslaného věcně příslušným resortem SSHR (zákon č. 241/2000 Sb., § 11, vyhláška č. 498/2000 Sb., §3, Metodika).